13 skridt til at opbygge selvtillid og tillid

af 1. jan 2015

13 skridt til at opbygge selvtillid og tillid

Efter jeg valgte(næsten) at indstille min aktive træner karriere har jeg brugt tiden på at udvikle mit eget firma sportsmind.dk hvor jeg bruger min uddannelse i præstations/idræts psykologi, coaching og ledelse. Jeg tror på at uddannelse, erfaring og vidensdeling er vejen til unikke resultater og lige netop derfor har jeg valgt at dele mine tanker om tillid og handlekompetence. Jeg vil i denne artikel diskutere min holdning til trænerens rolle i almindelighed men primært i perioden op mod topninger. Hvad skal man være opmærksom på, hvordan skal man coache og ikke mindst hvad skal man holde sig fra.

Jeg vil forsøge at blande lidt praksis med en teoretisk baggrund. Jeg vil blankt indrømme at artiklen er stærkt inspireret af bogen ”The Speed of Trust” som har inspireret mig meget i min måde at tænke tillids relationer og coaching.

De fem bølger af tillid

Jeg vil starte med det jeg opfatter som det essentielle i træner jobbet nemlig tillid, hvad er det og hvordan opbygges og vedligeholdes tillid.  Tillid skal ses som ringe i vandet og hver bølge repræsenterer et nyt niveau af tillid. De 5 tillids bølger er:

Bølge 1: Selvtillid

Bølge 2: Tillids forhold

Bølge 3: Organisations tillid

Bølge 4: Markeds tillid

Bølge 5: Samfunds tillid

Jeg vil primært fokusere på de to første bølger. Men alle bølger er spændende og kan bruges i arbejdet som træner.

Bølge 1: Selvtillid eller handlekompetence

·         Selvtillid er kernen til at skabe tillid omkring dig. Menneskets tillidskerne bygger på fire elementer: Din integritet og dine intentioner er din karakter og på den anden side er dine kompetencer defineret som hvad du kan samt dine resultater.  De fire kerne kompetencer og deres indflydelse på vores relationer er alt afgørende i arbejdet med os som mennesker

Din karakter – Den du er

Integritet

Det første kerne element er integritet. De fleste af de alvorlige krænkelser af tillid er krænkelser af integritet. Covey hævder, at integritet er mere end ærlighed. Ud over at ærlighed er integritet består af tre andre dyder.

Kongruens er, når man handler i overensstemmelse med sine værdier. Det er, når der ikke er nogen forskel mellem hvad man agter at gøre, og hvad man faktisk gør.

Ydmyghed er evnen til at se hvad der er til gavn for andre, ud over hvad der er godt for dig.

Courage er evnen til at gøre det rigtige, selv når det kan være svært. Det er, når du gør hvad du ved er rigtigt, uanset de mulige konsekvenser.

Integritet er altså en blanding af kongurens, ydmyghed og courage. Integritet er roden til vores selvtillid der holder os fast.

Intention

Det andet kerne element udspringer fra vores karakter. Det er en del af vores værdi system. Det er sådan, vi ved, vi skal handle.  Det består igen af tre dele:

Motiv er hvorfor du gør hvad du gør. Det bedste motiv i opbygningen af tillid er reelt at bekymre sig om mennesker.

Agenda stammer fra vores motiv. Den bedste dagsorden er ærligt at søge hvad der er godt for andre. Bemærk, at din dagsorden er meget mere end at ville, hvad der er godt for andre, men søge hvad der er godt for andre.

Adfærd er at sætte din dagsorden i praksis. Det er, hvad vi gør baseret på hvad vi agter at gøre, og hvad vi aktivt søger. Adfærd er vigtig, fordi det er hvad folk ser og dømmer.

Intentioner er stammen i vores selvtillid den er holdt fast af vores integritet og rødder og bærer vores kompetancer.

 

Evner – Hvad kan du?

Det tredje kerne element er  vores evner.  De talenter, færdigheder, den viden og kapacitet vi har og som vi kan føre ud i livet.

Covey lægger vægt på at vi ofte bliver så komfortable med vores kompetencer, at vi aldrig udleverer vore talenter. Viden er, hvad du ved, og fortsætter med at lære, hvor din stil er din unikke måde at gøre tingene på.

Man kan forbedre sine evner ved at bruge og følge sine styrker og passioner og ved at blive ved med at søge ny viden og forbedre færdigheder. Den sidste mulighed for at udvikle sig er at vide hvor du vil hen. Du kan kun få mennesker til at følge dig hvis du ved hvor du skal hen.

Evnerne er grene på stammen og er dem vi kan udvikle for at lave højere, flere eller bedre resultater

Resultater

Det fjerde og sidste kerne element er resultater. Vi har som mennesker ikke tillid til andre der ikke leverer resultater. Resultaterne er projektleverancerne eller bladende på vores træ. Resultater  er hvad du bidrager til din klub og de mennesker du arbejder med.  Du kan ikke skjule dine resultater men man kan tillægge dem forskellig værdi. Kort sagt, hvis der ikke er resultater, er der ingen troværdighed omkring dine evner og dermed ikke noget at bygge tillid på. Så simple og barske er realiteterne. Så hvis der ikke er blade på træet er det bare en død stamme og grene.

 

Resultater dømmes i tre kategorier som danner baggrund for folks tillid til dig og din egen selvopfattelse:

·         Tidligere resultater:  hvad du har bevist du kan gøre.

·         Aktuelle resultater: hvad du bidrager lige nu.

·         Dine potentielle resultater: hvad folk forventer du vil opnå i fremtiden.

Hvordan man kan forbedre sine resultater?  Først skal man tage ansvar for ens resultater, ikke det du har gjort for at opnå dem. Jeg plejer at sige: ”det falder altid tilbage på træneren”.

Den næste strategi er ”Forvent at nå dine mål”, antag, at du vil blive en succes. Denne antagelse vil omsættes til handling til hvordan du handler og taler. For det tredje ”Slut stærkt”. “Resultater handler om at gøre tingende når det gælder og ikke om hvad man har gjort for at forberede sig. Så forbered din træning mod at levere varen. Processen er kun vigtig hvis den ender i et resultat.  Træneren der bliver ved med at sige jeg arbejder teknisk men ikke leverer resultater må jo fx konstatere at det tekniske arbejde ikke udmunder sig i bedre svømning. Hvad er formålet så?

Jeg opfatter de fire elemeter som kernen i enhver træners måde at agere på. Vi bliver nødt til at være loyale over for de udøvere vi har og det kan vi kun hvis vi hviler i os selv og har selvtillid til at turde stå forrest og acceptere det arbejde vi har lavet, vores egne evner og de resultater det giver.

Den næste bølge i arbejdet med tillid er måden at skabe tillidsrelationer til menneskene omkring dig men denne bølge bliver ikke større end den selvtillids bølge der sætter den i gang.

Bølge 2: Tillidsforhold

Tillid handler om konsekvent adfærd. Folk dømmer os på adfærd ikke på hensigtserklæringer. Folk kan ikke se vores hjerte, men de kan se vores adfærd.  Der er 13 adfærds regler der hjælper med at opbygge tillids  konti hos menneskene omkring dig:

 

1. “Tal lige ud af posen  – Ingen skjulte agendaer.”  

Når vi taler lige ud af posen og fortæller sandheden, efterlader vi det rette indtryk. Vi bruger ellers alt for meget tid på at dechifrere sandhed fra spin. ”Straight Talk” skal bruges med omtanke, det er ikke en undskyldning for at såre andre mennesker og ødelægge relationer. Takt er en færdighed, der kan og skal læres og kombineret med ”Straight talk”, vil den bygge tillidsforhold.

2.”Demonstrere Respekt”

Den adfærd handler om den gyldne regel, der siger vi bør behandle folk på den måde, vi ønsker at blive behandlet. Vores handlinger skal vise at det betyder noget for os og skal  være oprigtigt. Folk vil bemærke hvis en handling er motiveret af en anden grund  eller en ”uren” værdi. Respekt er demonstreret i de små ting vi gør hver dag.

3. “Fasthold gennemsigtighed

Gennemsigtighed er baseret på principper om ærlighed, åbenhed, integritet og ægthed. Den er baseret på at gøre tingene åbent, så alle kan følge med

4.”Right wrongs”

At gøre ting godt igen er meget mere end at undskylde. Det er princippet om at gå den ekstra mil for at gøre tingene godt igen og ikke bare dække over dem eller undskylde.

5. ”Vis loyalitet”

Der er mange måder at vise loyalitet over for andre. Covey fokuserer på to. Først giv kredit til andre, som leder er du nødt til at give kredit til de personer, der er ansvarlige for succes. En leder må aldrig tage æren for det hårde arbejde andre har lavet. Lige så vigtigt er det ikke at give kredit til nogen i deres tilstedeværelse, men efterfølgende negligere deres indsats når de ikke er der. At give kredit til andre fremmer et miljø med kreativitet og innovativ tankegang. Men den primære grund til at det aktivt øger tilliden og har direkte indvirkning på resultater. Den anden del er altid at at tale om andre, som om de var til stede. 

6.”Lever resultater”

Den hurtigste måde at opbygge tillid er at levere resultater. Resultaterne giver dig umiddelbar troværdighed og tillid. Det modsatte af at levere resultater er at overse de små ting der giver succes nu og her.

7.”Bliv bedre i dag”

For at fastholde tillid er udvikling vigtigt. Du kan ikke lære en færdighed og tro du kan leve af den i 30 år. Du er nødt til konstant at blive bedre. Når andre ser dig i gang med at lære og tilpasse dig til ændringer, bliver de mere sikker på din evne til at lede dem ind i fremtiden. Men pas på ikke at blive en livstids studerende der ikke producerer resultater, eller modsat en der kun ser en måde at forbedre sig selv og andre.

8.”Konfronter Realiteterne”

Vi kan ikke lukke øjnene for realiteterne, vi bliver nød til at være ærlige omkring de ting vi ser og står overfor. Målet er at sætte dem i fokus og løse dem ærligt. Det er fristende at forsøge at negligere virkelighedens realiteter. Vi bliver nød til at handle nu og her og løse problemer head to head. Det nytter ikke at unddrage os svære spørgsmål eller forsøge at dukke os for problemerne. De går ikke væk uden af vi konfronterer dem.

 9.”Forventnings afklaring”

Det er vigtigt at fokusere på en fælles vision for succes. Forventninger der ikke er defineret tydeligt og tydeligt delt med de involverede skaber  misforståelser og forskellige forventninger til fremtiden og hvilke resultater der er en succes. Manglende forventnings afstemning  efterlader folk til at gætte på dine intentioner og muligheder.  Og resultater der ikke er en del af forventnings afstemningen giver kun kort optur og er ikke værdiskabende.  Lidt groft er ikke planlagte resultater tegn på held mere end godt arbejde.

10.”Praksisser ansvarlighed”

Personligt ansvar og ansvarlighed er rangeret som den næsthøjeste faktor i opbygningen af tillid, gode ledere opbygger tillid ved først at holde sig selv ansvarlig derefter holde andre ansvarlige. At holde sig selv ansvarlig inkluderer at tage ansvar for dårlige resultater. Det er ofte vores naturlige reaktion at bebrejde andre for en fiasko. Når vi mislykkes, er vi nødt til at kigge i spejlet.

 

11.”Lyt først”

Hvis man starter med at give råd og derefter forsøger at lytte er det at afgrænse og begrænse de muligheder der ligger i situationen. Først når man har meget data/fakta er det fair at  rådgive. Du skal passe på du ikke praktiserer mekanisk lytning og efterlader det indtryk, at du lytter, når du i virklighden ikke gør. Husk, at kommunikation er mere end blot ord, du bliver nødt til at lytte til nonverbale budskaber. Hvis en person viser et højt niveau af følelser er det typisk fordi de ikke føler sig forstået. Giv ikke råd før du er sikker på du forstår.

12.”Hold forpligtelser”

At overholde de forpligtelser vi har til andre opbygger håb og når du overholder en forpligtelse opbygger du tillid. Vær forsigtig, når du påtager dig forpligtelser og påtag dig kun ting du kan overholde. Forpligt kun dig selv overfor ting du kan og vil overholde. Husk at private familie forpligtelser er mindst lige så vigtige som arbejds forpligtelser.  Om det er implicitte og eksplicitte forpligtelser der overtrædes er lige gyldigt og medfører altid et stort træk på tillidskontoen.

 13.”Udvis tillid”

Alle 12 ovenstående punkter hjælper til at blive en betroet leder og den trettende adfærd hjælper dig med at blive en tillidsfuld leder. Vi bør udvise tillid til dem, der har fortjent det. Vær villig til at udvise tillid til dem, der fortjener det. Vær klog nok til at udvise tillid til dem der forsøger at fortjene det og fratag tillid til dem der eksemplificerer en karakter der ikke er værd at vise tillid.

 

De 13 adfærds mønstre er ting man aktivt skal arbejde med for at skabe tillids relationer til menneskerne omkring os. Men jo større en bølge af tillids forhold man opbygger jo større en bølge tillid kan man skabe i organisationen omkring en.

Hvad har det med sport og gøre?

Se nu starter selve artiklen for dem der er ligeglade med baggrunden. Jeg tror at tillid mellem træner og atlet er alt afgørende for at skabe resultater både før, under og efter en topning.

Lidt forenklet fungerer tillids forholdet lidt lige som en træningsperiode hvor man arbejder aktivt med teknik, fysik og mentalitet. Tillid og selvtillid skal opbygges med den enkelte atlet på samme måde som man arbejder sin egen selvtillid, ved at arbejde med de fire kerne elementer; integritet, intention evner og resultater.  En atlet med en stor selvtillids bølge vil kunne skabe en større tillidsforholds bølge der igen vil udmynte sig i en stærk organisations bølge, markeds bølge og samfunds bølge.

Så vil man rykke noget i det miljø men her i handler det om at skabe store selvtillids bølger og tillids forholds bølger der er grundstenen i resultater.

Kigger vi på den enkelte atlets præstations profil har teoretikeren Yuri Hanin opstillet nogle zoner han kalder ”Individual Zones of Optimal Functioning”(IZOF) hans pointe er at vi som mennesker styres af vores følelse og vi skal vide hvilke følelser der giver os energi.

Han opdeler lidt banalt vores følelser i to kategorier som han mener de fleste opfatter dem:

1.     Ting der af samfundet opfattes som gode, fx glæde, kærlighed, afslappet og nærværende

2.     Ting der af samfundet opfattes som negative fx frygt, sorg og aggression

Hanin siger så at vi som trænere skal væk fra denne forståelse af følelser. Han beskriver at vi i stedet skal kigge på hvad der giver os energi i situationen. Pointen er at vi skal over i en tankegang der opdeler følelser i to lidt mindre gennemskuelige kategorier:

1.     Ting der gør udøveren bedre

2.     Ting der gør udøveren dårligere.

En meget banal tankegang tænker man først, men er det i virkeligheden det? Kan man som træner f.eks. leve med en udøver der præstere bedst på trods af had eller vrede?  Modellen han opstiller opdeler derfor følelser i fire kategoier

Ting der gør mig bedre

Ting der gør mig dårligere

Ting samfundet forbinder med godt

Ting samfundet forbinder med dårlig 

Izof model

Træneren kan så kategorisere sine udøvere så man kan hjælpe dem med at finde de følelser det kræver at præstere optimalt. Der er selvfølgelig et dilemma i hvad man som træner vil arbejde med og man kan jo vælge at se modellen sådan at samfundet bliver udskiftet med hvad man som træner vil acceptere. Man bliver nødt til at opveje hvad man vil og hvor langt man vil gå for at lave resultater. Men i den sidste ende handler det jo om et tillids forhold mellem  træner og svømmer at kunne bringe de følelser i spil der skal til for at nå de resultater som ens forventnings afstemning under målsætningssamtalen.

Jeg arbejder selv aktivt med alle følelser med de udøvere jeg i min daglig dag hjælper til resultater, det handler i mine øjne om at skabe resultater med den energi der er i udøveren. Det svære er så at få sat alle følelser i spil uden at miste tillidsforholdet mellem træner og udøver. Men som vi jo ved er resultater jo også tillids skabende så i den sidste ende kan resultater bære mange ting, så længe der er ærlighed og åbenhed omkring intentionerne og ens integritet ikke bliver fastholdt.

Jeg håber jeg har giver dig lidt stof til eftertanke om din egen praksis som træner og hvordan man kan arbejde aktivt med følelser og tillids relationen.

Vil du lære mere eller har brug for sparring på det kan du kontakte mig på kim@sportsmind.dk eller læse mere om mig og mine tanker på http://www.sportsmind.dk/

Med sportslige hilsener

Kim Dietrichsen

tlf: 20 43 86 33