Hvordan vælger jeg en mentaltræner, coach eller idrætpsykologisk konsulent

af 2. apr 2015

Hvordan vælger jeg en mentaltræner, coach eller idrætpsykologisk konsulent

Tanker om at find den rigtige mentaltræner som partener i din karrierer.

Idrætspsykologi vinder frem, men desværre primært som et redskab til at ”redde” atleter der har det svært, er skadede eller underpræsterer. Typisk som et forsøg på skabe et mirakel. Vi ser tit pressede fodboldklubber, der hyrer en team coach to kampe før de rykker ned. Jeg siger altid ”ring når de to kampe er spillet, så må vi lave en plan for hvad jeg kan hjælpe jer med fremadrettet og hvordan vi skal få tingene til at fungere i en proces hen over næste sæson”.

Jeg oplever jævnligt atleter, der ringer 3-4 uger før deres vigtigste konkurrence, de tror jeg lige kan nå at ændre deres mindset eller få dem til at præstere bedre. Jeg spørger altid ”Ville du ændre løbeteknik 4 uger før en konkurrence eller skifte fysisk træner?” Nej vel. Jeg plejer altid at fortælle dem at de skal overveje:

1/ Hvis du skal lære at svømme hurtigere, ville du så ikke finde en svømmetræner og arbejde med ham/hende igennem en længere periode?

2/ Hvis du skal blive bedre mentalt, så er processen i virkeligheden den samme. Jeg arbejder ikke med at gøre syge mennesker raske, jeg arbejder med at gøre raske mennesker stærkere. Lige som alle andre trænere arbejder med at gøre deres atleter bedre og træning kræver viden, tid til at lære nyt og til at automatisere det.

Målet med den her blog er fremadrettet at sætte idrætspsykologi på bordet rundt om i sports-Danmark som et træningsredskab, der sætter den hele atlet i centrum og ikke kun et krisehåndterings nødhjælpsredskab.

Jeg forstår frygten for det ukendte, så lad os få snakket om det. Frygten for det ukendte er den største hindring i at tage skridtet og få gang i arbejdet med hovedet. Mange atleter og for den sags skylds trænere tror, at mentaltræning handler om at ligge på et gulv og lave afspændingsøvelser eller trække vejret på en bestemt måde.

De værktøjer er en mulighed og bør også bruges, men det er kun en lille en del af idrætspsykologien. Det handler om redskaber til tænke anderledes, arbejde med selvtillid, planlægning, talentudvikling, prioritering, om at bruge sine positive og negative tanker konstruktivt, ja listen er næsten udtømmelig. Så kort sagt, det handler om at træne hjernen til at kunne gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt.

Der findes forskellige profiler på mennesker der tilbyder mentaltræning. Der er den idrætspsykologiske konsulent – som ofte er en universitetsuddannet specialist i idrætspsykologi – der arbejder med mange forskellige aspekter af de mentale faktorer.

Så er der coachen, der arbejder med et specifikt værktøj nemlig coaching som er en gren af psykologien, der meget forsimplet tager udgangspunkt i at du som atlet har ”svaret”, men har brug for hjælp til at føre det ud i livet. Der er også den autodidakte type, der typisk er tidligere træner eller atlet uden uddannelse, men som er dygtig til at få mennesker til at præstere.

Hvem du skal vælge afhænger helt af dit behov, så husk at undersøge både baggrund, erfaring og kompetencer. Mit råd er at kigge først på uddannelse, da titlerne coach, mentaltræner, idrætpsykologisk konsulent mm. ikke er beskyttede titler og bliver brugt i flæng.

[contact-form-7 id="2091" title="Sign up"]