Hvem planlægger DU at undervise? Sådan skaber man et læringsmiljø

af 27. sep 2019

 

En ny måde at tænke undervisning på universitetet

 

Mentaltræning og talentudvikling hjælper studerende

 

Hvorfor skal læring handle om karakterer? Hvorfor skal det være svært at starte på universitetet?

Kender du det at sidde med noget, og tro du er den eneste, der synes det er svært? Eller at have et spørgsmål, når alle andre har forstået det? Eller måske at tingene er så nemme, at du glemmer at høre efter?

Ja det er altså helt normalt. Tænk hvis jeg havde kendt løsningen i min studietid. Heldigvis er det noget, vi kan tale om i dag. Jeg kan se en markant udvikling af både faglighed og læringsglæde ved at arbejde med  at lære, at være bevidst om sine tanker og huske, hvad der er vigtigt for den enkelte.

I Danmark har vi et system, hvor det at bestå, kommer før det at blive dygtig. Det giver simpelthen ikke mening i mit hoved. Ja, ja jeg ved det, vi skal selvfølgelig sikre os, at de studerende kan pensum, når de går ud, men tænk, hvis vi sikrede os, de blev dygtige i stedet?

Jeg har de sidste mange år haft fokus på læring og det gode læringsmiljø. Et af de mest spændende projekter her indenfor har jeg netop holdt oplæg om på IT-vest kongres, og nogle af de tanker vil jeg gerne dele i denne artikel.

Jeg har de sidste år været ekstern konsulent på et projekt på IT-Universitetet, hvor vi har sat fokus på læringsmiljøet via mindsettræning, og med fokus på mennesker i et bæredygtigt udviklingsmiljø.  

Hvordan over lever jeg hvis jeg ikke er programmerings haj? 

 Vi har gennem projektet arbejdet med de studerende og undervisningsassistenterne om mindfulness, mindsettræning og mentale strategier.  Og jeg kan kun sige, at det virker lige så godt på universitetet som i sportens verden. Næsten endnu bedre. Her er nogle af de resultater, der foreligger:

  • ITU har sænket antallet af studerende, der falder fra
  • ITU har hævet bundniveauet på fagligheden
  • ITU har skabt et læringsrum, hvor udvikling er i fokus.

 Jeg har opstillet en række anbefalinger med baggrund i dilemmaer, vi har mødt i arbejdet på ITU. Tiltag jeg mener kan implementeres mange steder, hvor der arbejdes med læring og udvikling.

1/ Start med at stille et spørgsmål og lær dem så svaret!

Ja det lyder simpelt. Men burde det ikke være sådan i alle læringsforløb? Hvilke spørgsmål vil jeg gerne have I kan svare på og argumentere for, når vi er afslutter dagens undervisning, eller dette semester eller hele denne uddannelse. Når vi så har stillet spørgsmålet skal vi bruge tiden på at lære at forstå svaret. Kritikere vil så argumentere med, at så bliver eksamen for let. Men handler eksamen ikke om at undersøge omfanget af forståelsen af svaret på de spørgsmål, vi bliver stillet?

2/ Start med begyndelsen og få alle med.

Dem der kan det meste i forvejen bliver ofte tabt i undervisningen. De følger ikke med og løser ikke opgaverne, som de tidligere gjorde. Det er nok til at bestå, men er det nok til at skabe dygtige studerende? Forstår de i virkeligheden baggrunden for svaret, tankerne bag eller løser de bare opgaven?

På samme måde taber vi dem, der ikke tidligere har beskæftiget sig med feltet. De

Hvis vi synliggør det forventede niveau på faget, kan de studerende spejle sig i det i stedet for deres formodninger om niveauet.

3/ Skab et rum for læring

Et rum for læring er et sted, hvor elever kan lære at lære. Hvor der kan deles tanker om læringen, udfordringer og findes udfordringer, der passer til den enkelte. Rummet skal kunne rumme alt fra dem, der har det svært, til dem der skal udfordres.

4/ Arbejd med +1 filosofien

+1 filosofien er det vi i daglig tale kalder vores læringsfilosofi. Det hedder +1, da det altid handler om det næste, du skal kunne, og ikke hvad du kan i forhold til alle andre.

+1 betyder kort fortalt; lær en ting mere ikke alting. +1 tanken er en af hjørnestenene i Sportmind. Filosofien sætter fokus på, hvad det næste du skal kunne er. Det bygger på tanker fra ACT og mindfulness, hvor målet er at acceptere, hvor du er, committe sig til det, du gerne vil og finde ud af hvad gør du nu.

 

Har du lyst til at høre mere eller være med er du velkommen til at kontakte mig på Kim@sporsmind.dk eller 72 112 114

[democracy id="5"]